איכות

הצהרת מדיניות האיכות

אבי-רם קרגו 1990 בע"מ שואפת באופן מתמיד לשיפור וחדשנות בכל התחומים בחברה תוך שמירה על רמה גבוה של ניהול האיכות על פי דרישות תקן ISO 9001:2015.

אבי-רם קרגו מובילה במתן שירותי שילוח בינלאומי ושירותים לוגיסטיים, נותנת ללקוחותיה את השירות הטוב ביותר:

קווי מדיניות החברה במעקב ההנהלה ומוסבר לעובדים במסגרת תקן האיכות.

חברות בארגונים