שער עולמי מידע ללקוחות

מסמך ליבואנים - מנהל המכס בנושא הערות לשער עולמי 06.03.17

מערכת "שער עולמי" (סחר חוץ דור חדש) מחליפה את המערכות התפעוליות הקיימות ברשות המיסים בתחום סחר-חוץ.  היעד העיקרי של המערכת החדשה הוא שיפור רמת שירות לכל לקוחות סחר החוץ והתאמתה לסטנדרטים, נורמות ולהסכמים להם שותפה מדינת ישראל מתוקף חברותה בארגוני הסחר הבינלאומיים.

מצורף מידע כללי כפי שפורסם באתר המכס ולשכת המסחר:

הצטיידות בכרטיס חכם

אנו ממליצים על הצטיידות בכרטיס חכם:

במידה ויש ברשותכם כרטיס חכם, אין חובה להצטייד בכרטיס חכם נוסף.

*יצוין כי בהמשך כול היבואנים ידרשו לכרטיס חכם.

לשאלות נוספות אנא פנו אלינו בכל שאלה – 03-7522585

טפסים ושאילתות "שער עולמי"